นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

โรงแรมของเราจะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าโดยมีพื้นฐานตามกฎหมาย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะถูกนำมาใช้ในการติดต่อ ฯลฯ เพื่อยืนยันการจอง
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะไม่มีการเผยแพร่ไปสู่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอ ฯลฯ โดยมีพื้นฐานตามกฎหมาย
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะมีมาตรการการดูแลจัดการความปลอดภัยตามความจำเป็นโดยมีพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มิฟุเนะยามะราคุเอ็นโฮเต็ล