สถานที่รับประทานอาหาร

 

 

เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

เราจะขอแนะนำทั้งอาหารมื้อเย็นและมื้อเช้าที่สถานที่รับประทานอาหาร

เวลาเปิดให้บริการ

อาหารเย็น เวลาเริ่มต้น 18:00 น.~ เวลาสุดท้าย 20:00 น.~
อาหารเช้า เวลาเริ่มต้น 7:30 น.~ เวลาสุดท้าย 8:30 น.~

เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในห้อง

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะรับประทานอาหารในห้อง (ได้ถึง 5 ท่าน) เราก็มีตัวเลือกให้
ผู้ใหญ่-เด็ก A ราคา 2,000 เยนต่อ 1 ท่าน
เด็ก B, เด็ก C (เฉพาะอาหาร) ราคา 1,000 เยนต่อ 1 ท่าน
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่ไม่ต้องเตรียมอาหาร

ไนโกโช ห้องโถงกลาง
กรณีที่มีผู้คนจำนวนมากหรือมาเป็นหมู่คณะ เราอาจจัดเตรียมห้องโถงกลางไว้ให้