大浴場 露天風呂

 

 

 

 

วิธีการจอง สำหรับการใช้บริการอาบน้ำแบบมาเช้าเย็นกลับจะใช้ระบบจองล่วงหน้า
กรุณาจองที่ผ่านโทรศัพท์หรือหน้าซื้อตั๋วของเว็บไซต์
※ถ้าท่านเดินทางมาโดยไม่ได้จองที่ไว้ก่อน จะสามารถใช้บริการได้เฉพาะในกรณีที่ยังมีผู้ใช้บริการไม่เต็มเท่านั้น

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (เวลารับสาย : 11:00 - 21:00 น.)0954-23-3131

Mifuneyama Rakuen Hotel ห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่ "Rakan no Yu" ข้อมูลการอาบน้ำวันเดียว

จำเป็นต้องจอง/จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปอาบน้ำได้ / ค่าบริการ

* ตอนที่ 1 (8:00-10:30) จะเป็นการอาบน้ำโดยมีการสลับระหว่างห้องน้ำชายและหญิง

- ตอนที่ 1: 8:00-10:30 (ชาย 15 คน/หญิง 10 คน) หมายเหตุ: ตอนที่ 1 รวมถึงการสลับเพศ
- วันธรรมดา: ชาย 4,450 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,950 เยน (รวมภาษี)
- วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุด: ชาย 4,950 เยน (รวมภาษี), หญิง 5,450 เยน (รวมภาษี)


- ตอนที่ 2: 15:00-17:30 (ชาย 15 คน/หญิง 10 คน)
- วันธรรมดา: ชาย 4,950 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,450 เยน (รวมภาษี)
- วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุด: ชาย 5,450 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,950 เยน (รวมภาษี)

- ตอนที่ 3: 17:30-20:00 (ชาย 15 คน/หญิง 10 คน)
- วันธรรมดา: ชาย 4,950 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,450 เยน (รวมภาษี)
- วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุด: ชาย 5,450 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,950 เยน (รวมภาษี)

- ตอนที่ 4: 19:30-22:00 (ชาย 15 คน/หญิง 10 คน)
- วันธรรมดา: ชาย 4,950 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,450 เยน (รวมภาษี)
- วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุด: ชาย 5,450 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,950 เยน (รวมภาษี) 5,450 เยน (รวมภาษี) ต่อคน, หญิง: 4,950 เยน (รวมภาษี) ต่อคน

- ตอนที่ 5: 21:30-24:00 (ชาย 15 คน/หญิง 10 คน)
- วันธรรมดา: ชาย 4,950 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,450 เยน (รวมภาษี)
- วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุด: ชาย 5,450 เยน (รวมภาษี), หญิง 4,950 เยน (รวมภาษี)

เวลาอาบน้ำ (เวลาใช้บริการห้องอาบน้ำขนาดใหญ่) อยู่ที่ 2 ชั่วโมงครึ่ง
สำหรับการรับชมงานศิลปะและใช้บริการ EN TEA House โอโทโรนั้น สามารถมาใช้บริการนอกเวลาอาบน้ำได้
บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ
ห้องอาบน้ำสาธารณะ (ซาวน่า)
 - ห้องน้ำชาย (ซาวน่าแห้ง, ซาวน่าเผาไม้, ซาวน่าสมุนไพร, ห้องน้ำเย็น 2 ห้อง, ห้องนั่งเล่นชา)
 - ห้องน้ำหญิง (ซาวน่าแห้ง, ซาวน่าเผาไม้, ซาวน่าสมุนไพร, ห้องน้ำเย็น 3 ห้อง, ห้องนั่งเล่นชา)

EN TEA HOUSE Otoro (รวมเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้ว)

นิทรรศการศิลปะ teamLab นิทรรศการศิลปะ (Megaliths in the Bath House Ruins, Universe of Fire Particles in a Decaying Underground Passage, Flowers Bombing in the Bath House Ruins, Forest and Spiral of Resonating Lamps - One Stroke, Azalea, Life Survives by the Power of Life II, Light Sculpture of Flames, Ruptured Outer Wall and Stone Garden)

※ งดให้บริการสำหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มในเพศเดียวกันมากกว่า 4 คน
※ นักเรียนมัธยมต้นหรือต่ำกว่าไม่สามารถใช้ห้องอาบน้ำแบบไปเช้าเย็นกลับ "Rakan no Yu"
※ กรุณาจองทางโทรศัพท์หรือจากเว็บไซต์จำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ
※ มีตู้นิรภัยที่ห้องเปลี่ยนเสื้อของโรงอาบน้ำ (ทั้งชายและหญิง) ควรใส่สายรัดข้อมือของโรงแรมให้กระชับป้องกันการสูญหาย
※ ไม่รับเช่าตู้นิรภัย
※ สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถมิฟุเนะยามะราคุเอ็นและลานจอดรถมิฟุเนะยามะราคุเอ็น 2 (จอดรถฟรี)

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (เวลารับสาย : 11:00 - 21:00 น.)0954-23-3131

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

โรงแรมแห่งนี้จะงดให้บริการบ่อน้ำร้อนหนึ่งวันแก่บุคคลดังต่อไปนี้
* ผู้ที่มาเป็นกลุ่มในเพศเดียวกันมากกว่า 4 คน
* เด็กที่กำลังศึกษาไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
* ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรหรือองค์กรต่อต้านสังคม
* ผู้ที่มีรอยสัก
* คนเมาสุรา (รวมถึงผู้ที่ดื่มสุราเกินขนาด)
* ผู้ที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
* ผู้มีโรคเกี่ยวกับผิวหนัง, โรคติดต่ออื่น ๆ หรือมีข้อห้ามไม่ให้อาบน้ำตามคำสั่งแพทย์
* ผู้ที่มีไข้หรือมีอาการปวดเมื่อยตามตัว, ผู้ที่มีอาการของโรคทางเดินหายใจ (เช่น ไอ, หายใจติดขัด) หรือผู้ที่มีอาการไม่สบายอื่น ๆ
* ผู้ที่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการสร้างความเดือดร้อน, เป็นอันตราย หรือผิดหลักสุขอนามัยต่อผู้เข้าพักคนอื่น ๆ
* บุคคลอื่น ๆ ที่ทางโรงแรมพิจารณาแล้วว่าไม่ควรให้บริการ

มาตรการในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางโรงแรมมิฟุเนะยามะราคุเอ็นโฮเทลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดจุดที่ผู้เข้าพักมีโอกาสติดเชื้อสูงด้วยแอลกอฮอล์และโซเดียมไฮโปคลอไรท์
2. มีการระบายอากาศทั่วทั้งโรงแรม
3. พ่นน้ำยา "เคลเวอริน" ที่มีสรรพคุณในการฆ่าไวรัสในการทำความสะอาด
4. มีการติดตั้งเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมให้ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการได้สะดวก
5. พนักงานโรงแรมที่ต้องใกล้ชิดกับผู้เข้าพักจะต้องล้างมือก่อนและหลังการทำงาน, ก่อนและหลังอาหารเช้า, ก่อนและหลังเช็คเอาท์ และก่อนและหลังเช็คอิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
6 มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานโรงแรมทุกวัน พนักงานคนใดมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีอาการไม่สบาย จะต้องกักตัวอยู่ในบ้านของตนเอง ไม่อนุญาตให้ออกมาทำงานเป็นอันขาด
7. พนักงานโรงแรมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8. มีการแนะนำพนักงานให้หลีกเลี่ยงการไปรวมตัวหรือรับประทานอาหาร ณ ที่ทำงาน, กิจกรรม หรือการชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมาก

【คำแนะนำสำหรับผู้เข้าพัก】
・ขอความร่วมมือในการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงแรมและระหว่างเข้าพักเพื่อความมั่นใจการใช้บริการ
・ผู้เข้าพักท่านใดมีไข้หรือมีอาการไม่สบาย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการภายในโรงแรมนี้ ทางโรงแรมต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
・หากท่านมีอาการไม่สบายในระหว่างเข้าพัก ให้รีบแจ้งพนักงานทันที
・ขอความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิร่างกาย (แบบไม่สัมผัส) ก่อนเช็คอิน